European Nitriding Summit 2014  (8-9 października) 

Idea Konferencji

Europa jest dla branży obróbki cieplnej ważnym i dynamicznym miejscem, gdzie powstają nowe technologie, materiały, pomysły, procesy oraz normy dotyczące oszczędzania energii i środowiska naturalnego. Napędzana rozwojem rynkowym, Europa pozostanie w przyszłości dla przemysłu obróbki termicznej lokalizacją kluczową pod kątem poszukiwania kolejnych innowacji, a także bardziej wydajnych i skutecznych metod obróbczych.

Mimo to, sukces rynku europejskiego postrzegany w dłuższej perspektywie czasowej zależy od powodzenia misji utworzenia ogólnoeuropejskiej platformy wspierającej organizację regularnych spotkań branżowych poświęconych bieżącym wydarzeniom i trendom obserwowanym na kontynencie, jak również w innych zakątkach świata.

 

Organizatorzy i partnerzy

W dążeniu do realizacji idei wspólnej platformy branżowej, sieć działająca pod nazwą Global Heat Treatment Network zainicjowała projekt i zorganizowała na szczeblu europejskim konferencję pod nazwą European Nitriding Summit, będącą jednym z niewielu od tak dawna oczekiwanych imprez specjalnych.

Nasza organizacja zrzesza osoby zawodowo związane z branżą i może się pochwalić znacznym już portfolio wydarzeń, co stanowi gwarancję spełnienia, a nawet przekroczenia Państwa oczekiwań. Wszyscy zaangażowani w projekt partnerzy i prelegenci to przedstawiciele międzynarodowych liderów technologicznych.

 

Globalne trendy rynkowe

Wielu międzynarodowych ekspertów, w tym J. Kowalewski oraz H. Veltrop, twierdzi, że w postrzeganej globalnie branży obróbki cieplnej zaobserwować można aktualnie dwa istotne trendy rozwojowe. Pierwszy to nawęglanie próżniowe, drugi – azotowanie i azotonawęglanie.

European Nitriding Summit 2014 jest pierwszą konferencją zorganizowaną w Europie, która w sposób kompleksowy obejmuje tematykę azotowania. Jej pierwsza edycja odbędzie się w październiku w Polsce. Docelowo, ma ona odbywać się co dwa lata, naprzemiennie w Europie, Azji i Ameryce Północnej.

Z kolei już w grudniu zorganizowana zostanie europejska konferencja poświęcona problematyce nawęglania próżniowego, czyli European Vacuum Carburizing Summit.

 

Cele i założenia

Celem wspomnianych globalnych konferencji jest omawianie najnowszych trendów, wymiana wiedzy i umożliwianie ludziom z branży nawiązywania kontaktów biznesowych. W spotkaniach tych brać będą udział przedstawiciele najważniejszych globalnych graczy rynkowych, a one same mają się stać ważnymi narzędziami w procesie tworzenia platformy do dyskusji nad najnowszymi wydarzeniami i dzielenia się innowacyjnymi i praktycznymi rozwiązaniami problemów, z jakimi zmaga się branża azotowania.

 
Tematyka

Tegoroczna edycja konferencji, czyli European Nitriding Summit 2014, poświęcona będzie wszelkim aspektom technologii azotowania (gazowego, plazmowego, kąpielowego w solach, niskociśnieniowego, azotonawęglania, a także niektórym specjalnym procesom, takim jak azotowanie katalityczne czy technologia Corr-I-Dur).

Zróżnicowany i szeroki zakres poruszanej tematyki czyni program imprezy interesującym dla wszelkich osób zawodowo związanych z branżą obróbki cieplnej, w tym zajmujących się obróbką komercyjną, kadry kierowniczej, operatorów, lecz również dla producentów pieców i wyposażenia pomocniczego, a także całej rzeszy dostawców i podmiotów świadczących usługi serwisu i konserwacji sprzętu do obróbki termicznej.


Korzyści dla uczestników

Osoby uczestniczące w konferencji European Nitriding Summit 2014 będą miały okazję osobiście spotkać się z licznym gronem dostawców działających w branży, potencjalnych klientów i partnerów. Otrzymacie Państwo szansę podzielenia się doświadczeniami, uaktualnienia swojej wiedzy na temat najnowocześniejszych technologii azotowania, a także nawiązania nowych kontaktów w sektorze obróbki cieplnej.